Michał Jan Kosicki – Aktywista Miejski

W czym mogę pomóc?

BIO

Posted on

Ukończyłem studia filozoficzne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem pracownikiem organizacji pozarządowej zajmującej się promocją wiedzy akademickiej oraz wsparcia procesów budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Już drugą kadencję jestem Radnym Osiedla Grunwald Północ. Do tej pory mogę się pochwalić zdobyciem finansowania na realizację skweru przy ul. Ognik, remontu dachu i kompleksu boisk wraz
z placem zabaw w szkole podstawowej nr 91. Od 2 lat promuję idee budowy ogrodu sensorycznego
na Grunwaldzie. Jestem zaangażowany w rozwój lokalnej biblioteki i powstanie swoistego domu kultury na Grunwaldzie. Prowadzę mikroblog o osiedlu na portalu Facebook.

Wierzę, że dialog jest kluczem do porozumienia dlatego bliska mi jest idea konsultacji społecznych. Obszary, jakimi zajmę się w Radzie Miasta, to edukacja, obywatelski Poznań, zieleń miejska i sport.

21 października proszę o Państwa głos.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.*
*
*